Jak pracujeme?

Jakou právní formou a jakým způsobem dosahujeme úspěchů v oblasti řízení dluhů?


Právní rámec naší spolupráce

Našich služeb nabízených výhradně ve spojitosti s odměnou v případě úspěchu můžete využít jednorázově nebo třeba i průběžně. Přesné podmínky spolupráce jsou vymezeny v rámcové smlouvě. Jelikož naše služby v oblasti řízení dluhů nabízíme českým společnostem, naše rámcová mandátní smlouva je sepsána v českém jazyce a v souladu s platnou českou legislativou.

Jaký průběh můžete očekávat?

 • V rámci prvního kroku nás kontaktujete.
 • Seznámíme se s konkrétními podrobnostmi případu (případů).
 • Informujeme vás o právních podmínkách spolupráce.
 • Dohodneme se o výši naší odměny v případě úspěchu.
 • Uzavřeme rámcovou mandátní smlouvu v českém jazyce.
 • Předáme dokumenty související s pohledávkou.
 • Určíme kolegy pro každodenní komunikaci.
 • Zahájíme nám svěřenou činnost a průběžně vás informujeme o vývoji situace.

Proč se vaší společnosti vyplatí svěřit nám správu pohledávek?

Mezi tuzemskými společnostmi zabývajícími se vymáháním pohledávek disponujeme nadstandardními mezinárodními zkušenostmi. U nás se nemusíte obávat žádných vícenákladů, nepředvídatelných výdajů, paušálních či jiných poplatků souvisejících s uzavřením případu. Odměnu platíte pouze v případě úspěchu.


Úspěšně vymůžeme vaše tuzemské i zahraniční pohledávky!


Pracujeme pečlivé, důkladně a cílevědomě, aby se vaše společnost co nejdříve dostala ke svým neuhrazeným pohledávkám po splatnosti.

 • Chcete dosáhnout dohody se svým zahraničním obchodním partnerem nebo zákazníkem také co se týče plateb?
 • Máte už dost složité a neúspěšné korespondence s překladatelskými agenturami, advokáty?
 • Telefonování klientům, kteří jsou v prodlení s platbou, zasahuje už i do vašeho volného času?
 • Vaše společnost nedisponuje dostatečnými odbornými znalostmi či znalostmi cizích jazyků k vymáhání zahraničních pohledávek?

Požádejte nás co nejdříve o obchodní nabídku! Přejděte dolů a klikněte na tlačítko „Prosím o nabídku”.


Pracujeme s použitím vlastní osvědčené metody.

Řízení dluhů je seriózní profesí vyžadující náležité znalosti v oblasti komunikace, práva, jazyka a obchodní kultury. Naše metody jsou na hony vzdálené od mnohdy negativních, agresivních a rozporuplně vnímaných metod společností zabývajících se vymáháním pohledávek. Na vymáhání dluhů pracujeme efektivně za pomoci legálních nástrojů ve spojitosti s odměnou v případě úspěchu.

Jak vám můžeme pomoci? Zeptejte se a nechte si vyhotovit nabídku!

Upřednostňujeme vaše zájmy. Naše cíle jsou totožné s cíli našich klientů, a všem případům, ke kterým se zavážeme, dáváme vysokou prioritu. Vyplnění kontaktního formuláře není právně nijak závazné, zároveň prosíme, abyste nám vaše důvěrné informace nepředávali touto cestou. Odeslání formuláře považujeme pouze za projev zájmu, my vás budeme následně kontaktovat. Zodpovíme vaše otázky, respektive dohodneme se, který krok v oblasti řízení dluhů by byl ve vašem případě tím nejúčinnějším.


Prosím o vyhotovení nabídky