Mezinárodní pohledávky

Vymáhání zahraničních dluhů, řízení dluhů výhradně za finanční odměnu v případě úspěšného vymožení pohledávky pro obchodní společnosti

Už máte dost prodlení s platbami u vašich zahraničních obchodních partnerů?

Pohledávky u vašich zahraničních obchodních partnerů ohrožují vaši likviditu?

Nemůžete najít společnou řeč s obchodními partnery, pokud jde o doby splatnosti?

Nevíte, jaká práva máte v oblasti vymáhání dluhů v dané zemi?

Grexor nabízí obchodním subjektům řízení dluhů na území Evropské unie a ve Švýcarsku za odměnu v případě úspěchu. U nás nejsou žádné náklady navíc, administrativní či jiné poplatky.

Díky zkušenostem nabytým v oblasti mezinárodního řízení dluhů jsme úspěšní i v případě záležitostí překračujících více než jednu hranici, a to i v těchto zemích.

 • Rakousko
 • Belgie
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Spojené království
 • Nizozemsko
 • Irsko
 • Lucembursko
 • Malta
 • Německo
 • Švýcarsko
 • Slovenská republika
 • Maďarsko

Proč svěřit mezinárodní vymáhání týmu Grexoru?

Používáme efektivní metody vymáhání a pracujeme v souladu s právem a etikou

Spolupracujete se zahraničními partnery v oblasti obchodu, nákladní dopravy, přepravy zboží či v jiných oblastech? Grexor najde vhodnou strategii správy dluhů ve všech oblastech. Známe aktuální úpravy zákonů zemí Evropské unie a zohledňujeme také veškeré další ovlivňující faktory v oblasti hospodářského prostředí.

Jak vám můžeme pomoci? Zeptejte se a nechte si vyhotovit nabídku!

Upřednostňujeme vaše zájmy. Naše cíle jsou totožné s cíli našich klientů, a všem případům, ke kterým se zavážeme, dáváme vysokou prioritu. Vyplnění kontaktního formuláře není právně nijak závazné, zároveň prosíme, abyste nám vaše důvěrné informace nepředávali touto cestou. Odeslání formuláře považujeme pouze za projev zájmu, my vás budeme následně kontaktovat. Zodpovíme vaše otázky, respektive dohodneme se, který krok v oblasti řízení dluhů by byl ve vašem případě tím nejúčinnějším.


Prosím o vyhotovení nabídky