Pohledávky v Českej republike

Řízení dluhů a správa pohledávek pro malé a středně velké podniky za odměnu v případě úspěchu

Narušují vaše pohledávky kontinuitu obchodu?

Je na čase zvolit odborný postup proti subjektům, které mají prodlení s platbou?

Nedisponujete v rámci vašeho podnikání dostatečnými znalostmi v oblasti správy dluhů?

Také v případě tuzemských dluhů volte efektivní metody řízení dluhů Grexoru!

Ačkoli se zavazujeme především k řízení zahraničních dluhů, nabízíme také řešení pro případy s vašimi českými partnery. Správu pohledávek řešíme rychle, bezproblémově a v souladu se zákonem.

Nabízíme kompletní škálu správy pohledávek od navázání kontaktů až po úhradu!

Z hlediska likvidity vaší společnosti je životně důležité, aby vaši klienti hradili faktury včas. Chcete se dostat rychle ke svým penězům? Co nejrychleji učiňte první krok a vymáhání – od navázání kontaktu po úhradu dluhu – svěřte profesionálům.

Jednotlivé kroky správy vašich dluhů:

  • zjistíme aktuální kontaktní adresy dlužníků,
  • objasníme okolnosti daného případu vymáhání,
  • vedeme profesionální korespondenci a jednání,
  • na jejichž základě vypracujeme dohody o úhradě,
  • monitorujeme dodržování případného splátkového harmonogramu,
  • před vašimi dlužníky vás zastupujeme korektně a cílevědomě,
  • jsme aktivně v kontaktu skrze různé komunikační kanály.

Během krátké doby vymůžeme pohledávky vaší společnosti po splatnosti.

 

Využijte výhod našich služeb v oblasti řízení dluhů za odměnu v případě úspěchu!

Svěříte-li nám správu svých pohledávek, můžete se rychle a za výhodných podmínek dostat ke svým penězům. Nabízíme naše profesionální zkušenosti v oblasti řízení dluhů také u tuzemských pohledávek výhradně za odměnu v případě úspěchu a bez dalších nákladů.

Jak vám můžeme pomoci? Zeptejte se a nechte si vyhotovit nabídku!

Upřednostňujeme vaše zájmy. Naše cíle jsou totožné s cíli našich klientů, a všem případům, ke kterým se zavážeme, dáváme vysokou prioritu. Vyplnění kontaktního formuláře není právně nijak závazné, zároveň prosíme, abyste nám vaše důvěrné informace nepředávali touto cestou. Odeslání formuláře považujeme pouze za projev zájmu, my vás budeme následně kontaktovat. Zodpovíme vaše otázky, respektive dohodneme se, který krok v oblasti řízení dluhů by byl ve vašem případě tím nejúčinnějším.


Prosím o vyhotovení nabídky