Správa pohľadávok, vymáhanie pohľadávok po lehote splatnosti

V ZAHRANIČÍ A TUZEMSKU ROVNAKO ZA PROVÍZIU Z ÚSPEŠNE VYMOŽENÝCH POHĽADÁVOK


Obchodné vzťahy si treba vážiť, preto počas priebehu inkasného prípadu kladieme dôraz na zachovanie korektných obchodných vzťahov.

V normálnom obchodnom styku dodávateľ, čiže Vaša spoločnosť, na čas, ktorý uplynie od dátumu dodania po úhradu Vašej pohľadávky, poskytuje bežne svojmu odberateľovi bezúročný obchodný úver. Po uplynutí lehoty splatnosti faktúry Vás tento úver zo dňa na deň bude stáť čoraz viac. Jedného dňa sa stane Vaša pohľadávka nevymožiteľnou. Pokiaľ si to neželáte, kontaktujte nás včas!

Nemusíte mať nepríjemné pocity z toho, že Váš zákazník nesplní svoj záväzok!

My prevezmeme nepríjemnosti spojené s uplatňovaním Vašich pohľadávok. Pri každom dlžníkovi si zvolíme spoľahlivý, precízny a rýchly postup, pričom objasnenie detailov danej veci považujeme za obzvlášť dôležité. V záujme docieliť čo najrýchlejší výsledok zohľadňujeme aj podmienky Vášho zákazníka, čím dokážeme optimalizovať celý proces vymáhania jednotlivých prípadov.

V štandardných prípadoch pracujeme výlučne za províziu z úspešne vymožených pohľadávok

Výška našej provízie závisí od konkrétneho prípadu, účtuje sa bez predbežných trov, vždy až po úhrade dlžníkom.

S nami dokážete znížiť svoje výdavky!

Chcete zvýšiť likviditu Vašej spoločnosti a znížiť náklady vynaložené na spravovanie pohľadávok vo Vašej firme? Riešte pohľadávky, ktoré Vás zdržiavajú, v ktorých sú prieťahy a ktoré sa zdajú nedobytné s našou pomocou!

V zmysle platnej legislatívy, transparentne

Iba po detailnom oboznámení sa s prípadom sa rozhodneme o prijatí poverenia. Zaoberáme sa výlučne s vymáhaním pohľadávok právnických osôb a živnostníkov, vymáhanie dlžôb fyzických osôb neprijímame.

Čím skôr nás kontaktujete, tým bude vymáhanie Vašej pohľadávky úspešnejšie!

Pre nás sú prioritné Vaše požiadavky, naše ciele sa zhodujú s Vašimi. Všetky prípady, ktoré prijímame na vymáhanie, majú u nás prioritné postavenie. Vyplnenie kontaktného formulára nebude mať pre Vás žiadne právne následky. Pri vypĺňaní kontaktného formulára nie je nevyhnutné, aby ste uvádzali dôverné informácie. Po zaslaní formulára Vás budeme kontaktovať, dostanete odpovede na svoje otázky a dohodneme sa, ktorý z dostupných prostriedkov bude najvhodnejší na uplatnenie Vašej pohľadávky.


Prosím o zaslanie cenovej ponuky