Medzinárodné inkaso

Medzinárodné mimosúdne vymáhanie a správa pohľadávok za províziu z úspešnosti

Naša spoločnosť má 15-ročné rozsiahle skúsenosti v oblasti inkasa v rámci Európskej únie. Ponúkame širokospektrálne, vysoko účinné služby súvisiace so spravovaním medzinárodných pohľadávok obchodných spoločností, malých a stredných podnikov, a služby zamerané aj na uspokojenie inkasných nárokov multinacionálnych spoločností.

Odrazu nenájdete spoločnú reč so zákazníkom?

Zahraničné pohľadávky znižujú likviditu Vašej spoločnosti?

Nepriaznivý účinok omeškaných platieb pociťuje aj Vaše podnikanie?

Máte problémy vyplývajúce z neznalosti právnych noriem zahraničnej krajiny?

My pre Vás ponúkame riešenie pri spravovaní Vašich (aj viacnásobne) zahraničných pohľadávok v nasledových krajinách:

 • Rakúsko
 • Belgicko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Spojené kráľovsto
 • Holandsko
 • Írsko
 • Luxembursko
 • Malta
 • Nemecko
 • Švajčiarsko
 • Slovenská republika
 • Maďarsko

Prečo by ste mali vymáhaním svojich zahraničných pohľadávok poveriť spoločnosť Grexor?

Svoju činnosť vykonávame spoľahlivo, legitímne a eticky

Nezávisle od odvetvia v každom z medzinárodných konaní pracujeme v súlade a s dodržaním podmienok vymáhania charakteristických pre danú krajinu. Používame pritom efektívnu, individuálnu stratégiu inkasného procesu, upravenú na konkrétny prípad. Svoju činnosť vždy prispôsobíme legislatívnym podmienkam, obchodným a ekonomickým zvyklostiam danej krajiny. Prípady nepostupujeme tretej spoločnosti na ďalšie konanie.

Čím skôr nás kontaktujete, tým bude vymáhanie Vašej pohľadávky úspešnejšie!

Pre nás sú prioritné Vaše požiadavky, naše ciele sa zhodujú s Vašimi. Všetky prípady, ktoré prijímame na vymáhanie, majú u nás prioritné postavenie. Vyplnenie kontaktného formulára nebude mať pre Vás žiadne právne následky. Pri vypĺňaní kontaktného formulára nie je nevyhnutné, aby ste uvádzali dôverné informácie. Po zaslaní formulára Vás budeme kontaktovať, dostanete odpovede na svoje otázky a dohodneme sa, ktorý z dostupných prostriedkov bude najvhodnejší na uplatnenie Vašej pohľadávky.


Prosím o zaslanie cenovej ponuky