Naša činnosť

Vykonávame vymáhanie pohľadávok na základe provízie z úspešnosti v rámci Európskej únie


Právne pozadie, postup a výhody našej úspešnej spolupráce

S našimi klientmi uzatvárame mandátnu rámcovú zmluvu, na základe ktorej poverovateľ môže naše služby založené na princípe provízie z úspešnosti využiť raz alebo viackrát, ad hoc alebo pravidelne. Mandátna rámcová zmluva je vypracovaná v zmysle platnej legislatívy SR v jazyku slovenskom.

Postup spolupráce

 • Vy nadviažete s nami kontakt
 • oboznámite nás s konkrétnym prípadom
 • informujeme Vás o legislatívnych podmienkach našej kooperácie
 • dohodneme sa na výške provízie z úspešných prípadov
 • uzatvoríme mandátnu zmluvu o spolupráci v jazyku slovenskom
 • predložíte nám dokumentáciu súvisiacu s daným prípadom
 • na každodenný kontakt budú ustanovení naši kompetentní kolegovia
 • za Vášho pravidelného informovania sa začneme venovať prípadu, vymáhaním ktorého nás poveríte

Aké výhody vyplývajú z našej spolupráce pre Vás?

Našu profesionálnu informovanosť, medzinárodné vedomosti, jazykové znalosti a úsilie ponúkame pre Vašu spoločnosť za vopred dohodnutú províziu z úspešných konaní. Vyjadrujeme presvedčenie, že našu obchodnú ponuku považujete za korektnú a využijete naše služby a odborné znalosti v oblasti inkasa pohľadávok.


Rýchly a efektívny postup pri vymáhaní pohľadávok


Dôkazom našej angažovanosti v profesii, v ktorej pôsobíme, je skutočnosť, že sa usilujeme všetky prípady riešiť rýchlo, s dostatočným prehľadom, dôkladne a cieľavedome.

 • Ak máte pocit, že by ste konečne chceli nájsť spoločnú reč so svojim zákazníkom v otázkach platenia,
 • Ak už nechcete ďalej viesť zložitú a neúspešnú korešpondenciu s prekladateľskými agentúrami a advokátskymi kanceláriami,
 • Ak vyvolávanie neplatičom nepriaznivo ovplyvňuje Váš celkový stav a oberá Vás o voľný čas,
 • Ak sa vo Vašej spoločnosti nenachádza zamestnanec zbehlý v správe pohľadávok a ovládajúci cudziu reč,

tak nás kontaktujte a požiadajte o predloženie cenovej ponuky. Obráťte sa na nás s dôverou, kontaktujte nášho kolegu v jazyku slovenskom alebo v nemeckom na nasledujúcom telefónnom čísle :


+421 905 468 498


Naše metódy vymáhania:

Aj inkaso pohľadávok je jedným z povolaní. Naša firma používa vlastné metódy, ktoré sú veľmi vzdialené od negatívneho a násilníckeho obrazu, vytvoreného v súvislosti s vymáhaním pohľadávok na Slovensku. My za efektivitu vďačíme vlastným metódam a to aj z dôvodu, že svoju činnosť vykonávame výlučne za províziu z úspešne vymožených pohľadávok. Máme úprimnú radosť z toho, že profesionálne vedomosti našich zamestnancov môžeme využiť v prospech svojich klientov, ktorým za prejavenú dôveru ďakujeme.

Čím skôr nás kontaktujete, tým bude vymáhanie Vašej pohľadávky úspešnejšie!

Pre nás sú prioritné Vaše požiadavky, naše ciele sa zhodujú s Vašimi. Všetky prípady, ktoré prijímame na vymáhanie, majú u nás prioritné postavenie. Vyplnenie kontaktného formulára nebude mať pre Vás žiadne právne následky. Pri vypĺňaní kontaktného formulára nie je nevyhnutné, aby ste uvádzali dôverné informácie. Po zaslaní formulára Vás budeme kontaktovať, dostanete odpovede na svoje otázky a dohodneme sa, ktorý z dostupných prostriedkov bude najvhodnejší na uplatnenie Vašej pohľadávky.


Prosím o zaslanie cenovej ponuky