O Nás

Naše krédo znie: „Keď človek robí niečo len pre peniaze, robí to zle.“ (J. Verne)

Veci, ktorými nás poveria naši klienti, považujeme za výzvu – svoju prácu vykonávame s ochotou. Popri provízii nás motivuje aj pocit užitočnosti a zážitok z úspechu. Pre malé a stredné podnikanie ponúkame efektívne riešenie spravovania tuzemských a zahraničných pohľadávok. Našich klientov zastupujeme pred začatím súdneho konania promtným a efektívnym riešením, prispôsobeným na konkrétny prípad. Zaoberáme sa výlučne vymáhaním takých pohľadávok, ktoré sú po právnej stránke transparentné a čisté. Neprehľadné prípady ponechávame na starosť iným, staré, domnelé pravdy nenaprávame.

Vykonávame cezhraničné vymáhanie pohľadávok

Máme viac ako 15-ročné skúsenosti v oblasti správy a inkasa pohľadávok, charakterizuje nás profesionalita s veľkým rozhľadom ako aj rozsiahla sieť kontaktov. Naše aktivity a zastupovanie sú cezhraničné na medzinárodnej úrovni. Orientujeme sa na mimosúdne vymáhanie pohľadávok s prehľadnou históriou. Riešenie osobných hriechov z minulosti, ochrana osôb a majetku nepatria do okruhu našich činností.

V oblasti, v ktorej pôsobíme, konáme rýchlo a efektívne, pretože nezávisle od výšky pohľadávky, vymáhaním ktorej nás poveríte, sa ochotne venujeme každému prípadu. V záujme nájdenia čo najrýchlejšieho a najlepšieho riešenia zastupujeme svojich poverovateľov profesionálne telom i dušou.

Realizujeme inkaso pohľadávok orientované na udržanie obchodno-záväzkových vzťahov.

Na prahu štvrtej priemyselnej revolúcie sme presvedčení, že sú a aj vždy budú prípady, situácie, kde roboty, programy nedokážu zastúpiť pozíciu človeka. Do neosobného softvéru vytvoreného na inkaso pohľadávok nie je možné naprogramovať ochranu obchodných vzťahov. Plne súhlasíme s tvrdením T. Roosevelta:

„Najdôležitejšou prísadou receptu na úspech je umenie vychádzať s ľuďmi“.